• OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - MÁME VÍŤAZA!

      Dňa 15.1.2020 sa žiaci našej školy - Filip Andrásy zo 7.C triedy a Denis Urbánek z 9.B triedy zúčastnili okresného kola súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Filip súťažil v kategórii 1A. Z 18 súťažiacich sa umiestnil na 12. mieste a stal sa úspešným riešiteľom. Denis súťažil v kategórii 1B. Z 21 súťažiacich sa s maximálnym počtom bodov umiestnil na krásnom 1. mieste a postupuje do krajského kola.

     • Výsledky testovania KOMPARO v 8. a 9. ročníku

      Naša škola sa pravidelne zapája do testovania KOMPARO, pretože to považujeme za výbornú príležitosť ako pripraviť žiakov na Testovanie 9 a Testovanie 5. Získavame cennú spätnú väzbu, ako sme na tom v porovnaní s inými školami a kde máme problémy. V neposlednom rade je výborné, keď môžeme porovnaním viacerých rokov sledovať, či sa vzdelanostná úroveň žiakov zvyšuje a či dostatočne využívame študijné predpoklady našich žiakov. Prostredníctvom testovania KOMPARO získavame taktiež cenné informácie od rodičov, žiakov a učiteľov a na ich základe sa môže škola posunúť vpred.

     • Okresné kolo vo volejbale žiačok

      Dňa 15.1. 2020 sa konalo Okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ, na Gymnáziu J. M. v Galante. Tohto turnaja sa zúčastnili aj staršie žiačky našej školy. Okresného kola sa celkovo zúčastnilo 8 škôl. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, v ktorých odohrali vzájomné zápasy. Naše dievčatá odohrali zápasy so ZŠ Štefánikova Galanta, so ZŠ SNP Galanta a s osemročným Gymnáziom Galanta. Postúpili sme do užšieho výberu, kde po vyhratom zápase so ZŠ Pusté Úľany, čakalo na nás finálové stretnutie o 1. a 2. miesto. Finálový zápas s dievčatami zo ZŠ SNP Galanta bol veľmi emotívny. Dievčatá bojovali s veľkým nasadením. Veď kto by nechcel poraziť športovú školu a vyhrať. Napriek veľkej bojovnosti a úsiliu dievčat, za stavu 1:2 na sety, sme obsadili pekné 2. miesto. Družstvo získalo pohár a diplom. Všetkým hráčkam patrí poďakovanie za peknú hru a reprezentáciu školy.

     • OZNAM

      Vážení rodičia,
      od 15.1. do 17.1.2020 budú vo vestibule školy vyložené všetky STRATY A NÁLEZY, ktoré “sa stratili a našli” od septembra po dnešok.
      Úctivo Vás prosíme, aby ste sa na čiapky, nohavice, mikiny, svetre, tričká pozreli… a v prípade, že veci patria práve Vášmu dieťaťu – aj ZOBRALI. Ak sa nenájdu majitelia, tieto veci budú poskytnuté na charitatívne účely.

     • Vianočné prázdniny v škole

      Ani počas vianočných prázdnin zamestnanci našej školy neoddychovali. Začali sme už v piatok 20.12.2019, keď za výdatnej pomoci našich ôsmakov, pani učiteliek a pána školníka si žiaci 3.A a 3.B vysťahovali svoje triedy a pripravili ich na renováciu. Počas prázdnin šikovní páni majstri pokládli novú podlahu nielen v tretiackych triedach, ale aj v dvoch kabinetoch a v šatni pani upratovačiek. Pán školník ich stihol ešte v predstihu vymaľovať. S pomocou niekoľkých obetavých tretiackych rodičov, triednych p. učiteliek a ich rodinných príslušníkov sme posledný prázdninový deň pripravili vynovené triedy 3.A a 3.B na príchod žiakov.

  • Partneri

   • minedu
   • EÚ
   • Operačný program ľudské zdroje
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 28. 1. 2020
  • Kontakty

   • Základná škola Juraja Fándlyho
   • riaditel@zsjfsered.sk
   • riaditel@zsjfsered.sk
   • riaditel@zsjfsered.sk
   • 031 789 2581, 0911 925656 - sekretariát 031 789 2110, 0903 139459 - riaditeľka 0903 279834 - zástupkyňa 1. stupeň 0904 556749 - zástupkyňa 2. stupeň 031 789 2484, 0911 908766 - školská jedáleň 031 789 2581, 0911 925659 - ekonóm, PaM
   • Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď
   • 37839918
   • 2021669089
   • sekretariat@zsjfsered.sk zastupca1@zsjfsered.sk zastupca2@zsjfsered.sk jedalen@zsjfsered.sk ekonom@zsjfsered.sk pam@zsjfsered.sk vychpor@zsjfsered.sk skolpsych@zsjfsered.sk socped@zsjfsered.sk
 • Fotogaléria

  • Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo
  • Futbalový turnaj Mestskej polície
  • Ukážka cvičenia s vlastnou váhou tela Kalistenika + Rozlúčka so štvrtákmi
  • Tanečné popoludnie v ŠKD
  • Jarmočné oslavy a obhajoba titulu Zelená škola
  • Diskotéka v ŠKD
  • Preventívne aktivity v školskom roku 2018/2019
  • Prváci a druháci sa rozlúčili s basketbalom v tomto školskom roku
  • IX. ročník školskej atletickej Kinderiády
  • Výlet Smolenice - Jahodník
  • Poznáš odpad, ktorý tvoríš ?
  • Vybíjaná „O pohár predsedu Coop Jednota Galanta“